Dlaczego warto wybrać Zakład Optyczny "Okulus"?

Jako jeden z nielicznych Zakładów Optycznych w Pszczynie posiadamy długoletnią umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ta umowa nie tylko gwarantuje otrzymanie refundacji na okulary, ale przede wszystkim świadczy o spełnieniu wielu wymagań jakie stawia Narodowy Fundusz Zdrowia. Wymagania te dotyczą przede wszystkim wysokich, udokumentowanych i uznanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia kompetencji osób pracujących w naszym Zakładzie Optycznym.

Dodatkowo Zakładzie Optyczne, które mają podpisaną umowę z NFZ są systematycznie kontrolowane. Podczas kontroli sprawdzane jest wyposażenie Zakładu Optycznego, pracowni optycznej i gabinetu. Wykonując okulary w Zakładach Optycznych, które mają podpisaną umowę z NFZ masz pewność, że nie wykonuje je pierwsza lepsza osoba, która na pewno nie ma pojęcia o prawidłowej korekcji wzroku i doborze okularów!

Narodowy Fundusz Zdrowia
Ta umowa nie tylko gwarantuje otrzymanie refundacji na okulary, ale przede wszystkim świadczy o spełnieniu wielu wymagań jakie stawia Narodowy Fundusz Zdrowia.

Refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia

Aby otrzymać refundację z NFZ powinieneś:

  • posiadać receptę na okulary wystawioną przez okulistę, który ma podpisana umowę z NFZ
  • potwierdzić receptę od okulisty w lokalnym oddziale NFZ-u w Dziale Przedmiotów Ortopedycznych (w Bielsku-Białej znajduje się on na ul. Karpackiej 24, należy zabrać ze sobą dowód osobisty i aktualną książeczkę zdrowia (ew. emeryta, rencisty)
  • z zaakceptowaną receptą udać się do Zakładu Optycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ

Po spełnieniu powyższych warunków optyk od ceny soczewek odejmuje wartość przysługującej refundacji. Klient płaci 100% za oprawkę, 100% za robociznę (oprawienie i montaż) i 30% wartości szkieł (osoba do 18 roku życia ma przyznaną 100% refundację szkieł podstawowych) i ewentualnie 100% za dodatkowe uszlachetnienia soczewek (tj. powłoka antyrefleksyjna, fotochrom, pocienianie, soczewki plastikowe, soczewki dwuogniskowe, progresywne).

Przy czym obowiązują różne kwoty refundacji w zależności od przepisanych przez okulistę mocy soczewek.